AquaBASE

Referenties

Vriezenveen, Dunantstraat e.o.

Vriezenveen, Dunantstraat e.o.

Door Gemeente Twenterand is in het kader van klimaatadaptatie gekozen voor een robuuste oplossing. In het ontwerp van Via Infra wordt ca 600 m³ waterberging gerealiseerd. Met de inzet van de TenCate Geoclean® worden oliedelen (hydro carbons) afgevangen en tevens biologisch afgebroken. De Inzet van de TenCate Miragrid® GX 40/40 was nodig vanwege de hoogte […]

Horst aan de Maas, ’t Gasthoes

Horst aan de Maas, ’t Gasthoes

In de gemeente Horst aan de Maas zijn verschillende innovaties in het kader van klimaatadaptatie toegepast waaronder ook het AquaBASE systeem in combinatie met de ZOAK Klinker van TileSystems. Uniek in dit project is dat op deze locatie EcoBASE DrainMix is ingezet. Dankzij Heros Sluiskil B.V. kunnen we sinds dit jaar een circulaire systeemvulling toepassen […]

Oldenzaal, Zuivelstraat

Oldenzaal, Zuivelstraat

Stegehuis Infra heeft het ontwerp gemaakt voor het project Zuivelstraat in Oldenzaal. Uitgangspunt van de gemeente was om de straat klimaat adaptief in te richten op een zo duurzaam mogelijke manier. Om die reden is gekozen voor DrainMix als funderingsmateriaal. Dit is het residu van verbrand huisafval, die door thermische reiniging voldoet aan de het […]

Dongen, herinrichting centrumplan

Dongen, herinrichting centrumplan

Bij het herinrichten van het centrum van Dongen is rekening gehouden met het klimaat adaptief inrichten van het plan. Zo is er naast meer ruimte voor groen ook rekening gehouden met het bufferen van overtollig hemelwater. Zo is er een AquaBASE systeem geplaatst als fundatie onder diverse wegen en onder de parkeerplaats. Hier wordt water […]

Amsterdam, trambaan Rivierenbuurt

Amsterdam, trambaan Rivierenbuurt

In de Rivierenbuurt te Amsterdam worden diverse constructies aangelegd die bijdragen aan het waterrobuust herinrichten van de wijk. De uitdaging hier is de combinatie van een dalende grondwaterstand en vaker voorkomende piekbuien. De drukke infrastructuur, veel kabels en leidingen, oude bomen en een rioleringsstelsel maken de ruimte voor waterbufferende constructies beperkt in het gebied, echter […]

Eindhoven, reconstructie Vestdijk

Eindhoven, reconstructie Vestdijk

De ontsluiting van het centrum van Eindhoven is onder andere de Vestdijk. Bij het herinrichten hiervan is gekozen voor een klimaatadaptieve inrichting. Er is meer ruimte voor groen en tegen hittestress zijn materialen met een lichter oppervlak gekozen. Vanuit het bouwteam is er intensief gewerkt aan het realiseren van de AquaBASE waterbufferende fundatie. Bijzonder is […]

Enschede, University of Twente

Enschede, University of Twente

Volledig waterbufferende parkeerplaats met Ecopass waterpasserende bestrating. De gehele parkeerplaats is voorzien van een AquaBASE fundering van 20cm systeemvulling, met onder de Accorder een anti-sliblaag met 5cm. Hiermee is een buffercapaciteit gerealiseerd van ca. 70 liter per vierkante meter. Er zijn acht Trede II units geplaatst en het unieke in dit project is het monitoringssysteem. […]

Heesch, Graafsebaan

Heesch, Graafsebaan

Onder de Graafsebaan te Heesch ligt een AquaBASE systeem in combinatie met TenCate Geoclean®, dat olie afbreekt. De AquaBASE fundering leidt er toe dat er geen extra investeringen voor een nieuw hemelwaterstelsel nodig zijn. Dankzij het plaatsen van kolken in de goot van de weg, wordt het water van straat afgevoerd. De kolken zijn aan […]

Landgraaf, Lichtenberg

Landgraaf, Lichtenberg

Bij het vervangen van de deklagen in het project is er gekozen voor een waterbufferende fundering in de bestaande woonwijk. Het hoogteverschil in de wijk zorgde vanwege afstromend water voor overlast. De zeer beperkt doorlatende ondergrond en aangrenzende woningen met kelders was de uitdaging. Er is gekozen voor een waterdicht AquaBASE-systeem voorzien van compartimenten om […]

Nijverdal, Potgieterstraat

Nijverdal, Potgieterstraat

In een woonwijk is een weg zonder kolken met Ecopass® waterpasserende bestrating gerealiseerd. De weg is voorzien van een AquaBASE fundering met 35 cm systeemvulling. Hierdoor is een buffercapaciteit gerealiseerd van ca. 120 liter per m². Ingenieursbureau Tauw heeft onderzoek gedaan naar de doorlatendheid van de ondergrond. Tevens is er na aanleg door Tauw een […]