AquaBASE

Referenties

Dongen, herinrichting centrumplan

Dongen, herinrichting centrumplan

Bij het herinrichten van het centrum van Dongen is rekening gehouden met het klimaat adaptief inrichten van het plan. Zo is er naast meer ruimte voor groen ook rekening gehouden met het bufferen van overtollig hemelwater. Zo is er een AquaBASE systeem geplaatst als fundatie onder diverse wegen en onder de parkeerplaats. Hier wordt water […]

Amsterdam, trambaan Rivierenbuurt

Amsterdam, trambaan Rivierenbuurt

In de Rivierenbuurt te Amsterdam worden diverse constructies aangelegd die bijdragen aan het waterrobuust herinrichten van de wijk. De uitdaging hier is de combinatie van een dalende grondwaterstand en vaker voorkomende piekbuien. De drukke infrastructuur, veel kabels en leidingen, oude bomen en een rioleringsstelsel maken de ruimte voor waterbufferende constructies beperkt in het gebied, echter […]

Eindhoven, reconstructie Vestdijk

Eindhoven, reconstructie Vestdijk

De ontsluiting van het centrum van Eindhoven is onder andere de Vestdijk. Bij het herinrichten hiervan is gekozen voor een klimaatadaptieve inrichting. Er is meer ruimte voor groen en tegen hittestress zijn materialen met een lichter oppervlak gekozen. Vanuit het bouwteam is er intensief gewerkt aan het realiseren van de AquaBASE waterbufferende fundatie. Bijzonder is […]

Enschede, University of Twente

Enschede, University of Twente

Volledig waterbufferende parkeerplaats met Ecopass waterpasserende bestrating. De gehele parkeerplaats is voorzien van een AquaBASE fundering van 20cm systeemvulling, met onder de Accorder een anti-sliblaag met 5cm. Hiermee is een buffercapaciteit gerealiseerd van ca. 70 liter per vierkante meter. Er zijn acht Trede II units geplaatst en het unieke in dit project is het monitoringssysteem. […]

Heesch, Graafsebaan

Heesch, Graafsebaan

Onder de Graafsebaan te Heesch ligt een AquaBASE systeem in combinatie met een Geoclean® Aquatextiel, dat olie afbreekt. De AquaBASE fundering leidt er toe dat er geen extra investeringen voor een nieuw hemelwaterstelsel nodig zijn. Dankzij het plaatsen van kolken in de goot van de weg, wordt het water van straat afgevoerd. De kolken zijn […]

Landgraaf, Lichtenberg

Landgraaf, Lichtenberg

Bij het vervangen van de deklagen in het project is er gekozen voor een waterbufferende fundering in de bestaande woonwijk. Het hoogteverschil in de wijk zorgde vanwege afstromend water voor overlast. De zeer beperkt doorlatende ondergrond en aangrenzende woningen met kelders was de uitdaging. Er is gekozen voor een waterdicht AquaBASE-systeem voorzien van compartimenten om […]

Nijverdal, Potgieterstraat

Nijverdal, Potgieterstraat

In een woonwijk is een weg zonder kolken met Ecopass® waterpasserende bestrating gerealiseerd. De weg is voorzien van een AquaBASE fundering met 35 cm systeemvulling. Hierdoor is een buffercapaciteit gerealiseerd van ca. 120 liter per m². Ingenieursbureau Tauw heeft onderzoek gedaan naar de doorlatendheid van de ondergrond. Tevens is er na aanleg door Tauw een […]

Raalte, Willem Stoltehof

Raalte, Willem Stoltehof

Een volledig waterbufferend inbreidingsplan van de gemeente Raalte. Het aanwezige rioolstelsel in de wijk heeft geen extra capaciteit om regenwater af te voeren. De geschikte ondergrond van zand maakt 100% infiltratie mogelijk binnen het plangebied. De 40cm hoge AquaBASE-systeemvulling zorgt voor een buffer van ruim 100m³. Dankzij de toepassing van Geoclean®, een Aquatextiel die tevens […]