AquaBASE

Hemelwater als oplossing

Het bufferen van hemelwater kan bijdragen aan het verduurzamen van onze leefomgeving. Door de inrichting van de openbare ruimte op de juiste manier beet te pakken, kunnen uitdagingen getackeld worden. Zo kan er door het opvangen van hemelwater worden bijdragen aan het waterrobuust inrichten van de openbare ruimte, maar kan er ook ingespeeld worden op het tegengaan van hittestress en verdroging van de ondergrond.

Doordat in het AquaBASE team veel kennis in huis is, kan er voor elk project een passende oplossing worden bedacht. Daarnaast doen we continu onderzoek naar ons systeem en de werking hiervan. Dit leidt tot optimalisatie in functionaliteit en een betere praktische uitvoerbaarheid. Zo komen de componenten binnen het AquaBASE systeem optimaal tot hun recht.

Door intensief contact met onze partners en engineers komen we tot een maatwerkoplossing.

We houden rekening met

  • De hoeveelheid hemelwater in relatie tot het beschikbare oppervlak. Dit bepaalt de benodigde buffercapaciteit en daardoor de hoogte van het AquaBASE systeem.
  • De omgevingsomstandigheden. Niet elke locatie is geschikt voor lokale infiltratie en/of vertraagd afvoeren.
  • Toekomstige belasting op de locatie. De constructieve draagkracht in de fundatie dient te voldoen aan de verkeersbelasting.
  • De eindgebruiker. Deze bepaalt de inrichting, het toekomstige gebruik en beheer van de openbare ruimte.

 

 

Nazorg

Beheer en onderhoud blijft maatwerk, elk project is uniek. Ook na oplevering blijven we betrokken. AquaBASE kan ondersteunen in het waarborgen van het systeem door diverse proeven uit te voeren op de projecten. Direct na aanleg starten we met monitoren, in samenspraak met de opdrachtgever.

Ook is het mogelijk om in het systeem te kijken. Dit doen we middels dataloggers. Dankzij deze dataloggers kunnen we op afstand het systeem uitlezen en zien hoe het hemelwater in het systeem wordt verwerkt.

Dankzij de data die we vastleggen, leren we om te gaan met beheer en onderhoud.

De juiste combinatie maakt een goed AquaBASE systeem

Een AquaBASE systeem kan enkel functioneren als de zorgvuldig op elkaar afgestemde producten op de juiste manier verwerkt worden. Om te waarborgen dat dit in het project goed gaat, verzorgt AquaBASE een uitgebreide ondersteuning bij de uitvoerende werkzaamheden. Tevens is het mogelijk om het systeem te meten op verdichting conform de gestelde eisen in de RAW. Zo waarborgen we samen met de uitvoerende partij de werking van het systeem na inbouw.

AquaBASE biedt een bestekservice of adviestool waarmee u zelf een goed systeem kunt samenstellen. Of neem contact met onze adviseurs op voor projectgericht advies.

Contact voor projectgericht advies

Naar de AquaBASE bestekservice