AquaBASE

Componenten

Het AquaBASE systeem bestaat uit diverse componenten. De component engineering is hierin van groot belang. Vanuit AquaBASE vinden we het belangrijk om samen met onze opdrachtgever te kijken naar de mogelijkheden. Dit zorgt ervoor dat we met elkaar een goed beeld krijgen van de haalbaarheid van een project.

Het AquaBASE pakket bestaat uit bijzondere producten die samen het systeem maken. Ze vormen samen één, op elkaar afgestemd, geheel.

Geotextielen en wapeningen

Door het toepassen van scheidingsvliezen ontstaat een scheiding tussen de systeemvulling en de aangrenzende constructies. Dit doen we om vervuiling en uitzakken te voorkomen. Daarnaast zorgen de vliezen ervoor dat bij toekomstige opgravingen het materiaal gescheiden kan worden opgebroken. Indien er een bestrating wordt aangebracht op de AquaBASE fundering zal een scheidingsvlies er ook voor zorgen dat er een straatlaag op het pakket kan worden aangebracht.

Door het toevoegen van wapeningen zorgen we voor stijfheid en stabiliteit in de fundering. Funderingswapeningen worden tevens toegepast ter stabilisatie van de ondergrond. Dit komt de gehele opbouw ten goede. Doordat de stijfheid van de constructie toeneemt, kan een constructie langer weerstand bieden tegen vervorming. Zo kan er ondanks het ontbreken van een fijne fractie in de fundering toch een draagkrachtige onderbouw worden gerealiseerd. Binnen AquaBASE is er de mogelijkheid om wegen te dimensioneren.

Vaste componenten en opties

AquaBASE bestaat uit een aantal vaste componenten. Daarnaast kennen we een aantal projectafhankelijke opties. Zo zorgt bijvoorbeeld Nicotarp® membraan voor een waterdichte afsluiting van het AquaBASE systeem wanneer dit gewenst is. De Aqua/Air unit is speciaal door AquaBASE ontworpen. Deze unit zorgt ervoor dat de systeemvulling in verbinding staat met de afwerking van het systeem. Hierdoor kan het AquaBASE systeem ontluchten of bijspringen bij een waterpasserende bestrating. Hieronder vindt u meer informatie over deze vaste componenten en opties.

Vanuit de AquaBASE partners komen regelmatig innovaties voorbij die kunnen bijdragen aan het verbeteren, verduurzamen of het intelligenter maken van het AquaBASE systeem. Meer  informatie hierover vindt u op de innovatiepagina.

Wegverharding

AquaBASE kan voorzien worden van verschillende soorten verharding. Naast een traditionele of waterpasserende bestrating behoren beton en asfalt ook tot de mogelijkheden. Informatie over verhardingen.

TenCate Polyfelt® TS

TenCate Polyfelt® TS

Om de verschillende onderdelen van het AquaBASE systeem te scheiden en het inspoelen van fijne deeltjes te voorkomen wordt er een TenCate Polyfelt® TS scheidingsvlies toegepast. Het PP vlies wordt gedeeltelijk onder de TenCate Accorder® aangebracht en na het aanbrengen van de EcoBASE A5 waterbergende laag om het systeem gevouwen. Hierdoor ontstaat een gesloten constructie […]

TenCate Miragrid® GX

TenCate Miragrid® GX

Het bepalen van de hoogte van de systeemvulling in het AquaBASE systeem wordt berekend aan de hand van een aantal factoren. Bij het bepalen van de benodigde laagdikte van het systeem wordt onder andere rekening gehouden met de plaatselijke omstandigheden, de wensen van de opdrachtgever en toekomstige verkeersintensiteit. Indien de systeemvulling hoger wordt dan 35 […]

Aqua/Air unit

Aqua/Air unit

De AquaBASE Aqua/Air unit is een uit RVS vervaardigde unit die geplaats kan worden in het straatwerk. De Aqua/Air unit is een 13cm hoge unit die in verbinding staat met het EcoBASE steenslag pakket in de fundatie. De volgende functies behoren bij de Aqua/Air unit: By-pass Ontluchting Als de Aqua/Air unit wordt geplaatst als by-pass […]

EcoBASE A5

EcoBASE A5

De systeemvulling EcoBASE A5 8/32 maakt in combinatie met de Accorder een stabiele ondergrond die functioneert als waterbergende laag in het systeem. EcoBASE A5 heeft de eigenschap dat het een hoge weerstand biedt tegen verbrijzeling. In andere woorden: het heeft voldoende hardheid om het transport te doorstaan en zal niet verbrijzelen tijdens het verdichten. EcoBASE […]

TenCate Accorder®

TenCate Accorder®

De stabiele basis van AquaBASE wordt gevormd door de TenCate Accorder®. De TenCate Accorder® is een nieuw, eenvoudig te installeren concept voor stabiliteit in de fundering van wegen. De Accorder® is een gepatenteerd geotextiel bestaande uit compartimenten van ongeveer 5,5 cm hoog en een parallellogramvormig oppervlak met zijden van ongeveer 7 cm en een vaste […]

De juiste combinatie maakt een goed AquaBASE systeem

Een AquaBASE systeem kan enkel functioneren als de zorgvuldig op elkaar afgestemde producten op de juiste manier verwerkt worden. Om te waarborgen dat dit in het project goed gaat, verzorgt AquaBASE een uitgebreide ondersteuning bij de uitvoerende werkzaamheden. Tevens is het mogelijk om het systeem te meten op verdichting conform de gestelde eisen in de RAW. Zo waarborgen we samen met de uitvoerende partij de werking van het systeem na inbouw.

AquaBASE biedt een bestekservice of adviestool waarmee u zelf een goed systeem kunt samenstellen. Of neem contact met onze adviseurs op voor projectgericht advies.

Contact voor projectgericht advies

Naar de AquaBASE bestekservice