AquaBASE

Team AquaBASE

Het klimaat verandert. Buien vallen vaker en worden heviger. Vooral in stedelijke gebieden ontstaan steeds meer uitdagingen met hemelwater. Gemeentes, provincies en waterschappen hebben de plicht om dit hemelwater te verwerken en de wens om de leefomgeving klimaatbestendig en waterrobuust in te richten.

Wij ondersteunen het creëren van een waterrobuuste leefomgeving door AquaBASE: een unieke waterbufferende constructie. AquaBASE houdt niet alleen hemelwater vast, het vormt tegelijkertijd de stabiele basis voor een fundering. Op deze manier kan een weg, parkeerplein, trambaan of evenemententerrein zijn functie behouden.

Ons team

AquaBASE is voortgekomen uit een bij elkaar gekomen denk- en werkgroep vanuit de ondernemingen v.d. Bosch Beton bv, Syntraal, Huesker, Wavin en Rotim Innovaties. Door samen productkennis en ervaringen te delen is vanuit een enthousiaste samenwerking het systeem AquaBASE ontstaan. Ons team bestaat uit diverse specialisten op het gebied van water, engineering, dimensionering en uitvoering . Samen zijn wij uitstekend in staat om overal in Nederland een oplossing op maat te ontwerpen.

Hoe wij werken

AquaBASE werkt overal in de openbare ruimte waar een fundering onder de verharding aanwezig dient te zijn. Alleen is elke ondergrond anders. Daarom leveren wij een op maat gemaakt systeem, specifiek voor een bepaalde omgeving. Door samen met onze opdrachtgever de vraagstellingen goed in kaart te brengen kunnen we een passend advies geven.

Teamwork

We kijken naast de benodigde buffercapaciteit ook naar de constructieve eigenschappen van de fundering, de werking van het systeem en naar de mogelijkheden omtrent beheer en onderhoud.
Zo creëren we altijd een constructie die geschikt is voor lokale infiltratie, voor een vertraagde afvoer of een combinatie hiervan. Hierbij is het belangrijk dat het systeem binnen de mogelijkheden past omtrent het beheer en onderhoud van de opdrachtgever. Door met onze partners kennis en kracht te bundelen, ontstaan de beste ideeën. Door samen te werken en te ontwerpen ontstaat er een weldoordachte constructie die kan bijdragen aan een klimaatadaptieve inrichting.

AquaBASE is een krachtenbundeling van 5 innovatieve bedrijven

Wat kunnen wij voor uw project betekenen?

Onze missie

Bijdragen aan een klimaatadaptieve en waterrobuuste inrichting van onze openbare ruimte.

Hoe doen we dat?

  • Door samen met onze partners te luisteren naar de markt. Elke uitdaging is bijzonder en heeft zijn eigen randvoorwaarden. Daarom wordt elk project opgezet vanuit maatwerk.
  • Door te blijven innoveren en te blijven investeren in duurzame oplossingen en onderzoek. Ons concept is nooit af!
  • Door de focus te leggen op de wens van de opdrachtgever.

Wat ons uniek maakt:

  • Een goed doordacht plan, passend binnen het beheer en onderhoud richting de toekomst.
  • Een relatief nieuwe toepassing als bewezen concept.
  • Maatwerkadvies bij elk project op waterhuishoudkundig- en constructief vlak.
  • Een transparante samenwerking.
  • Vanaf de eerste vraag tot aan oplevering van een project betrokkenheid vanuit 1 partij.

Maak direct een afspraak