AquaBASE

EcoBASE A5

De systeemvulling EcoBASE A5 8/32 maakt in combinatie met de Accorder een stabiele ondergrond die functioneert als waterbergende laag in het systeem. EcoBASE A5 heeft de eigenschap dat het een hoge weerstand biedt tegen verbrijzeling. In andere woorden: het heeft voldoende hardheid om het transport te doorstaan en zal niet verbrijzelen tijdens het verdichten. EcoBASE A5 heeft een open ruimte van tenminste 35%. Deze holle ruimte functioneert als buffer in het systeem.

Bij het bepalen van de benodigde laagdikte van het systeem wordt rekening gehouden met de plaatselijke omstandigheden, de wensen van de opdrachtgever en de daar uit voortvloeiende engineering. Indien de systeemhoogte meer dan 35cm bedraagt wordt er een extra stabiliserende wapening ingebouwd.

EcoBASE A5

EcoBASE A5