AquaBASE

EcoBASE DrainMix

In het kader van verduurzamen en circulariteit hebben we in Heros een prima partner gevonden! Heros en Suez hebben samen het materiaal DrainMix ontwikkeld. Dit is een “steenslag” die vrijkomt vanuit het residu uit de verbrandingsoven waar ingezameld huisafval verwerkt wordt. We kunnen dus zeggen in een project, als we dit materiaal toepassen, dat we een fundering maken op hergebruikt afval!

Heros heeft een methode ontwikkeld om de slakken te reinigen, zodat ze verwerkt kunnen worden in een AquaBASE systeem. EcoBASE DrainMix heeft goede constructieve eigenschappen zodat het materiaal prima kan worden toegepast als fundatie. In Nederland komen er uit de verschillende verbrandingsovens circa 2 miljoen ton bodemassen vrij. Bij Heros wordt er ongeveer 700.000 ton aan bodemassen per jaar opgewerkt tot nuttige toepassingen die als alternatief dienen voor primaire grondstoffen zoals zand en grind.

In samenwerking met Suez is het product DrainMix ontwikkeld. DrainMix is een vrij toepasbare niet-vormgegeven bouwstof, die feitelijk bestaat uit gewassen bodemassen. Via een inventieve reinigingsmethode worden stoorstoffen zoals metalen, zouten en chemische parameters uit de bodemassen verwijderd. DrainMix voldoet aan de emissie-eisen volgens het Besluit Bodemkwaliteit (BKK) en is dus vrij toepasbaar en voorzien van de benodigde partijkeuring. Rond bodemassen heeft lang een negatieve zweem gehangen. Dankzij Heros zijn technieken hebben we een honderd procent veilige bouwstof kunnen maken. Elke batch DrainMix wordt intensief gekeurd volgens de norm door onafhankelijke instanties, omdat ook wij zeker willen weten dat we een milieuveilig product uitleveren.

Tot voor kort gebruikte AquaBASE uitsluitend primaire steenslag als funderingsmateriaal. Vorig jaar kwam daar verandering in. In Limburg hebben we een schoolplein en een straat met DrainMix aangelegd als pilot met goede resultaten. We doen onderzoek naar de waterhuishoudkundige eigenschappen maar ook naar de constructieve eigenschappen. Dit jaar willen we woonstraten en parkeerplaatsen aanleggen met deze nieuwe grondstof. Uiteindelijk hopen we gedeeltelijk over te kunnen stappen op DrainMix om zo het systeem AquaBASE nog duurzamer te maken.

EcoBASE DrainMix

EcoBASE DrainMix