AquaBASE

Eindhoven, reconstructie Vestdijk

De ontsluiting van het centrum van Eindhoven is onder andere de Vestdijk. Bij het herinrichten hiervan is gekozen voor een klimaatadaptieve inrichting. Er is meer ruimte voor groen en tegen hittestress zijn materialen met een lichter oppervlak gekozen. Vanuit het bouwteam is er intensief gewerkt aan het realiseren van de AquaBASE waterbufferende fundatie. Bijzonder is dat deze AquaBASE constructie is opgebouwd uit diverse compartimenten die met elkaar in verbinding staan. Deze zorgen ervoor dat het gebufferde hemelwater daar waar mogelijk lokaal infiltreert. Overtollig hemelwater wordt middels een vertraagde afvoer geloosd op oppervlaktewater.

Project: Eindhoven, reconstructie Vestdijk
Oppervlakte: 3.770 m²
Verharding: asfalt en beton
Oplevering: juni 2019 (1e fase)

Eindhoven, reconstructie Vestdijk

Eindhoven, reconstructie Vestdijk

Eindhoven, reconstructie Vestdijk

Eindhoven, reconstructie Vestdijk