AquaBASE

Enschede, University of Twente

Volledig waterbufferende parkeerplaats met Ecopass waterpasserende bestrating. De gehele parkeerplaats is voorzien van een AquaBASE fundering van 20cm systeemvulling, met onder de Accorder een anti-sliblaag met 5cm. Hiermee is een buffercapaciteit gerealiseerd van ca. 70 liter per vierkante meter. Er zijn acht Trede II units geplaatst en het unieke in dit project is het monitoringssysteem. Middels peilbuizen worden de waterstanden geanalyseerd in, op en onder het AquaBASE systeem.

Project: Enschede, University of Twente, parkeerplaats Faculty Club
Oppervlakte: 1.320 m²
Verharding: Ecopass® waterpasserende stenen
Oplevering: maart 2017

Enschede, University of Twente

Enschede, University of Twente

Enschede, University of Twente

Enschede, University of Twente

Enschede, University of Twente