AquaBASE

Landgraaf, Lichtenberg

Bij het vervangen van de deklagen in het project is er gekozen voor een waterbufferende fundering in de bestaande woonwijk. Het hoogteverschil in de wijk zorgde vanwege afstromend water voor overlast. De zeer beperkt doorlatende ondergrond en aangrenzende woningen met kelders was de uitdaging. Er is gekozen voor een waterdicht AquaBASE-systeem voorzien van compartimenten om het hoogteverschil op te heffen. Grindpalen van 10 meter diep zorgen voor een verbinding met goed doorlatende lagen zodat hemelwater kan infiltreren in de ondergrond. Er vinden metingen plaats die de werking van het systeem registreren. Hierdoor heeft de gemeente Landgraaf actueel zicht op wat er zich in het systeem afspeelt.

Project: Landgraaf, Lichtenberg
Oppervlakte: 5.775 m²
Verharding: straatbakstenen keiformaat en asfalt
Oplevering: november 2019

Landgraaf, Lichtenberg

Landgraaf, Lichtenberg

Landgraaf, Lichtenberg

Landgraaf, Lichtenberg