AquaBASE

Amsterdam, trambaan Rivierenbuurt

In de Rivierenbuurt te Amsterdam worden diverse constructies aangelegd die bijdragen aan het waterrobuust herinrichten van de wijk. De uitdaging hier is de combinatie van een dalende grondwaterstand en vaker voorkomende piekbuien. De drukke infrastructuur, veel kabels en leidingen, oude bomen en een rioleringsstelsel maken de ruimte voor waterbufferende constructies beperkt in het gebied, echter onder een trambaan is deze ruimte er wel. Dankzij een goede uitwerking van het plan vanuit constructief- en waterhuishoudkundig oogpunt, heeft de gemeente Amsterdam besloten een pilot te doen. De tram rijdt over een stabiele holle ruimte die tot 250m³ water kan bufferen. Deze constructie is uniek in zijn soort.

Project: Amsterdam, trambaan Rivierenbuurt
Oppervlakte: 1.900 m²
Verharding: beton (tramconstructie)
Oplevering: juni 2019

Amsterdam, trambaan Rivierenbuurt

Amsterdam, trambaan Rivierenbuurt

Amsterdam, trambaan Rivierenbuurt

Amsterdam, trambaan Rivierenbuurt