AquaBASE

De partners in AquaBASE

De wereld om ons heen is continu in beweging en daarbij onderhevig aan veranderingen. We zien een groei in onze behoefte aan mobiliteit, duurzaamheid en comfort zonder dat we willen inleveren op de kwaliteit van de door ons gecreëerde infrastructuur, bebouwing en openbare ruimte.  Het blijven doorontwikkelen van oplossingen, processen en producten en het daarbij slim gebruik blijven maken van grondstoffen, daar zien wij een enorme uitdaging in!

Rotim Innovaties durft anders te kijken naar grondstoffen. Een grondstof is niet enkel meer een basisproduct, een halffabricaat dat nodig is als ingrediënt, maar kan dankzij zijn specifieke eigenschappen bijdragen aan het optimaliseren van oplossingen, processen en producten. Door onze onafhankelijke positie in de markt kunnen we ons laten inspireren door techniek, gevoel en kwaliteit. Goed onderbouwde concepten en creatieve oplossingen voortkomend uit zorgvuldig gekozen samenwerkingen, dat is hetgeen waar Rotim Innovaties voor staat.

Rotim en AquaBASE

Rotim levert de bufferlaag en vlijlaag van AquaBASE. Hemelwater wordt behouden voor de grondwaterstand in de strijd tegen wateroverlast of bijvoorbeeld hittestress. Samen met een kwaliteitsbestrating, stabiel geotextiel en een gedegen plan van aanpak vormen buffer en vlijlaag de basis van uw project. Buffering, benutting en afvoer van hemelwater zijn hiermee gegarandeerd.

Bezoek de website van Rotim

 


De onderneming v.d. Bosch Beton b.v. is sinds de oprichting in 1914 uitgegroeid tot een moderne, gestroomlijnde organisatie met fabrieken in Almelo en Vriezenveen en het hoofdkantoor in Almelo. Het familiebedrijf v.d. Bosch Beton produceert en levert bestratingsmaterialen voor de professionele wegenbouw (GWW). De basis voor het uitgebreide productenpakket wordt gevormd door optimale kwaliteitsbewaking, voortdurende innovatie en een scherp oog voor de ontwikkelingen in de markt en duurzaamheid. Dit resulteert in hoogwaardige en vaak vernieuwende, duurzame producten.

Sinds mei 2003 is Jan Dirk Staman algemeen directeur en eigenaar van v.d. Bosch Beton b.v. Naast het hoofdkantoor in Almelo aan de Wentholtweg bevinden zich een drietal productielijnen waar betonklinkers, betonbanden, grasbetontegels en -matten in allerlei soorten, maten en kleuren worden geproduceerd. Op de locatie in Vriezenveen worden voornamelijk betontegels gemaakt. Verder wordt hier het straatmeubilair en de vele hulpstukken behorende bij de opsluit- en trottoirbanden en dergelijke gemaakt.

Pijlers uit het beleid van v.d. Bosch Beton zijn duurzaamheid en innovatie. Middels deelname in diverse netwerken, waaronder de betonketen, streven wij naar een circulaire economie. Door zoveel mogelijk secundaire grondstoffen te verwerken in onze producten wil v.d. Bosch Beton letterlijk een steentje bijdragen aan het sluiten van de betonketen. V.d. Bosch Beton levert deze onder de naar ECOTON “plus”.
Ook heeft v.d. Bosch Beton de productielijn Reduton®, cementloos beton, in december 2015 op de markt gebracht. Tot op heden produceert v.d. Bosch Beton uitsluitend graselementen, zowel los als op mat in Reduton®. Met deze Reduton® producten realiseert v.d. Bosch Beton een geverifieerde (NIBE-rapportage) reductie van CO2-uitstoot van ca. 80%.
Een laatste noviteit is AquaBASE. Met vier andere bedrijven, te weten: Ingenieurs- en adviesbureau Syntraal, Huesker, Wavin en Rotim Innovaties, is een samenwerking gezocht om opdrachtgevers een passende oplossing te bieden op het gebied van waterbuffering. Door krachten en kennis te bundelen vanuit diverse specialismen ontstaan er oplossingen waarbij over de gevolgen van klimaatverandering is nagedacht. Wij noemen die oplossing AquaBASE.

v.d. Bosch Beton en AquaBASE

v.d. Bosch Beton ontwikkelde Ecopass® waterpasserende bestrating voor de ecologische afvoer van hemelwater. Ecopass® vormt de letterlijke toplaag van AquaBASE en geeft uw project kleur. Samen met een goede buffer, stabiel geotextiel en een gedegen plan van aanpak vormt Ecopass® de basis van uw project. Buffering, benutting en afvoer van hemelwater zijn hiermee gegarandeerd.

Bezoek de website van v.d. Bosch Beton

 


De HUESKER Groep is zich bewust van haar sociale, economische en ecologische verantwoordelijkheid. Duurzame ontwikkeling wordt opgevat als een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de wensen van de huidige generatie en rekening houdt met de behoeftes van de toekomstige generaties.  Het behoud van het vermogen van de natuur om te herstellen en het creëren van een evenwicht tussen de mens en het ecosysteem zijn een prioriteit.

Dit wordt aangevuld met sociale en economische duurzaamheid. HUESKER zet zich in voor de principes van duurzaamheid. Onze diensten en innovaties moeten ten dienste staan van onze klanten en de maatschappij. Wij streven naar een beperkt gebruik van energie en grondstoffen gedurende het hele proces – van de ontwikkeling tot en met de voltooiing en toepassing van onze producten.

Uw bedrijf en uw uitdagingen zijn belangrijk voor ons. Geef daarom onze deskundige staf de gelegenheid de voor u juiste oplossing te vinden. Wij zijn meer dan een bedrijf.…wij zijn uw partner.

Huesker en AquaBASE

Huesker is in het AquaBASE concept de constructieve specialist die stabiliteit brengt in de AquaBASE-projecten. Samen met een goede buffer, kwaliteitsbestrating en een gedegen plan van aanpak vormen de producten van Huesker de basis van uw project. Buffering, benutting en afvoer van hemelwater zijn hiermee gegarandeerd.

Bezoek de website van Huesker

 

 


Syntraal is de waterhuiskundige partner binnen AquaBASE en werkt internationaal op het gebied van advies- en ingenieurs werkzaamheden en producten. Dit doen ze samen met voor industrie & MKB, aannemers en overheid.

Syntraal werkt zowel met interim professionals als met associates (zzp’ers en freelancers). Hierdoor hebben zij voor ieders gewenste vraag een expertise in huis. Door de expertise van interim professionals vanuit Syntraal is AquaBASE mede opgezet. Syntraal levert advies over watersystemen en beantwoordt vragen zoals: welk type goot moet er toegepast worden? Of: hoeveel vierkante meter waterbuffering er moet worden aangelegd?

De samenwerking met Syntraal gaat verder dan kennis delen. Syntraal werkt vanuit de visie van synergie. Samen krijgen we meer voor elkaar dan alleen. Door partnerschappen op basis van gelijkwaardigheid te creëren, komen de beste innovaties tot stand. Daarvan is AquaBASE hèt voorbeeld.

Syntraal en AquaBASE
De interim professionals bij Syntraal hebben de kennis om doordachte klimaatbestendige oplossingen door te voeren. Ze helpen AquaBASE bij het dimensioneren van het technische deel van het systeem, waarbij maakbaarheid voorop staat. Ook test Syntraal het systeem en zorgen ze voor de juiste begeleiding bij monitoring.

Bezoek de website van Syntraal

 


Wavin is een wereldwijde leverancier van een breed scala aan duurzame producten en oplossingen voor de bouw- en infrastructuurindustrie. Onze innovatieve systemen dragen bij aan een gezonde, duurzame omgeving.

Klimaataanpassing in steden is van vitaal belang om te overleven. Samen moeten we leefbare en mooie steden creëren waar we ons veilig en thuis voelen. Daarom is elke beslissing die we nu nemen cruciaal om steden toekomstbestendig in te richten. Wij richten ons op een veilige en efficiënte watervoorziening, betere sanitaire voorzieningen en hygiëne, het creëren van klimaatbestendige steden en betere prestaties van gebouwen. Voor de komende generaties.

Als toonaangevend bedrijf in de bouw & infra hebben wij ons tot doel gesteld om het voortouw te nemen op het gebied van duurzaamheid. We ondersteunen dit met echte investeringen, echte actie, echte resultaten en echt leiderschap. Samen met onze klanten, gebruikers en leveranciers werken wij aan het terugbrengen van onze CO2-uitstoot naar 0 in 2050. Onze focus is het bouwen van een gezonde en duurzame omgevingen voor iedereen.

Wavin en AquaBASE
Wavin is binnen AquaBASE de afwateringsspecialist. Ze helpen AquaBASE bij het dimensioneren van het ontwerp en het afwateren van het systeem. De Tegra kolk en de WaviCore drain vormen hierin belangrijke exponenten.

Bezoek de website van Wavin