AquaBASE

Oplevering Parking Blekershof in Dordrecht

Oplevering Parking Blekershof in Dordrecht

Dinsdagmiddag 16 maart heeft een onze collega Sander Apeldoorn een certificaat mogen overhandigden aan wethouder Marco Stam van de Gemeente Dordrecht. In samenwerking met o.a. Gerrit Hasperhoven van Ingenieursbureau Drechtsteden hebben we vorig jaar het project klimaatadaptief ontworpen en dit is eind 2020 ter uitvoering gekomen door Mouwrik Waardenburg

Binnen AquaBASE beseffen we ons dat het van belang is om het systeem zo duurzaam mogelijk te maken, zonder in te boeten op de kwaliteit van het systeem. Door te kiezen voor het product Drainmix van Heros Sluiskil kunnen we een constructief goede parking aanleggen met een circulaire systeemvulling en tegelijkertijd ca 100 liter hemelwater per m2 bergen.

Dankzij een slimme monitoring,  middels meetH20 sensoren van Ingenieursbureau Tauw, bouwen we data op over hoe het systeem functioneert. Deze informatie gaat ons vertellen of het systeem praktisch zo functioneert zoals het theoretisch bedacht is.

AquaBASE is een krachtenbundeling van 5 innovatieve bedrijven