AquaBASE

Wat is hittestress?

Hittestress is een thema waarmee we, veelal in de grote steden, te maken hebben. Klimaatverandering en de opwarming van de aarde maken, in combinatie met veel verkeer en industrie, dat de temperatuur in de stad toeneemt. AquaBASE kan hierin een oplossing bieden. Door water ter plaatse te laten infiltreren in de bodem kan de temperatuur naar beneden worden gebracht. De combinatie van hemelwaterinfiltratie en een oplossing tegen hittestress maakt AquaBASE tot een unieke klimaat-adaptieve oplossing.