AquaBASE

Wat is AquaBASE?

AquaBASE is een verantwoorde buffering van hemelwater in combinatie met een stevig fundament voor elementenverharding of asfaltverharding. Waterhuishouding is een belangrijk thema in het klimaat-adaptief denken bij infraprojecten. Met AquaBASE koppelt u hemelwater af, voorziet u in een goede buffering en verwerking daarvan.