Tauw

Tauw is een Europees advies- en ingenieursbureau met een sterke positie in milieuadvies en de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. Vanuit vestigingen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië werken wij met ruim 1.000 medewerkers aan een mooie, schone, veilige en duurzame leefomgeving. Tauw wil bijdragen aan een duurzame omgeving. Samen met onze klanten. Want de kwaliteit van het milieu en de leefomgeving kan altijd beter. Zolang wij daarvan overtuigd zijn, blijven we bestaan. Met gedreven professionals, die trots zijn op de duurzame oplossingen die ze bedenken.
Sustainable solutions for a better environment.

Als adviseurs van de duurzame leefomgeving spelen wij in op de klimaatverandering: het aantal hevige buien, dagen met extreme hitte en periodes van droogte nemen toe. Dit heeft negatieve gevolgen voor veiligheid, economische activiteit, kosten en belevingservaring binnen stedelijk gebied. Onder de naam KAS (Klimaat Actieve Stad) kwantificeren en maken wij zichtbaar waar deze problemen optreden, wat de gevolgen zijn en welke oplossingen de stad robuuster en leefbaarder maken. Dit gezien vanuit het oogpunt van zowel beheerder als bewoner.

AquaBASE inspired by Tauw

Als onafhankelijke partij adviseert, inspireert en controleert Tauw bv de AquaBASE-projecten. Tauw bv wordt door de klant ingehuurd om per project op basis van de wensen en lokale omstandigheden de haalbaarheid van AquaBASE te toetsen. Dit resulteert in en GO-NOGO advies voor de toepassing van AquaBASE. Met onze jarenlange ervaring op het gebied van dergelijke systemen zijn wij in staat om per situatie een objectief advies te geven en zowel de klant als AquaBASE te wijzen op mogelijke valkuilen en aandachtspunten. Daarnaast kunnen wij door AquaBASE worden gevraagd om mee te denken bij de (door) ontwikkeling van AquaBASE.

Bezoek de website

Tauw BV