Beurs Water in de Openbare Ruimte

Op 9 november aanstaande vindt de beurs Water in de Openbare Ruimte plaats in de Expo Houten. AquaBASE zal hier wederom aanwezig zijn.

Het weer heeft ons dit jaar al op diverse momenten verrast. Ook voorgaande jaren zagen we weersextremen. Het klimaat is onderhevig aan verandering en onze steden en dorpen zijn daar niet op ingericht. Het klimaatbestendig maken van het bebouwde gebied en het daarbij kunnen blijven gebruik maken van de openbare ruimte zoals wij dat wensen, is een enorme uitdaging.

Dit is echter geen vrijblijvende opgave! In de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie (2014) is vastgesteld dat de gemeenten in Nederland bij een herinrichting van de openbare ruimte hun straten en wijken klimaatbestendig moeten inrichten.

Deze grote uitdaging is niet op te pakken vanuit één bedrijf of organisatie, daar is deze simpelweg te groot voor. Door kracht en kennis te bundelen vanuit diverse specialismen ontstaan er oplossingen waarbij over de gevolgen van klimaatverandering is nagedacht. Wij noemen die oplossing AquaBASE.

Wij verwelkomen u graag 9 november op beurs Water in de Openbare Ruimte, stand 2.059.

AquaBASE | De stabiele basis voor waterbuffering