Unieke treden

Om het AquaBASE systeem optimaal te laten functioneren werken wij met het unieke AquaBASE Tredensysteem. Dankzij diverse opties in ons assortiment en dit gecombineerd met onze engineering kunnen we op elke locatie een stuk maatwerk leveren. Elke locatie heeft zo zijn kritische punten die de werking van een waterdoorlatend bufferingssysteem kunnen beïnvloeden. Dankzij onze specialistische engineering brengen wij de kritische punten in beeld en kunnen u daardoor de juiste Treden op de juiste plaats adviseren..

Trede I – waterpasserende bestrating

Trede I is in het AquaBASE systeem simpel te vermelden: de eerste trede die in werking treedt om hemelwater van straat af te geleiden is de waterpasserende bestrating. De Ecopass® stenen zijn zo ontworpen dat de gevallen neerslag via de voegen in de constructie zal verdwijnen. Echter zoals bij alle overige systemen, zal ook bij het AquaBASE systeem het verminderd doorlaten van water vooral gaan komen in de loop der jaren door vervuiling in de voegen. Om te voorkomen dat de voegen al veel minder functioneren na oplevering van de werkzaamheden vanwege zand en vervuiling die achterblijft, zullen we de weg in overleg met de opdrachtgever laten cleanen middels een wegdekreiniger. Na deze actie zal Trede 1 van het systeem goed functioneren. Om te zorgen dat de aanwonenden van de weg goed op de hoogte zijn van het systeem wat er geplaatst wordt, zullen we in overleg met de opdrachtgever zorgen voor gepaste communicatie naar de bewoners toe.

AquaBASE voegreiniging

Trede II – Aqua/Air unit

Trede II is de volledig belastbare Aqua/Air unit. De afmetingen van de Aqua/Air unit komen overeen met de afmetingen van de toegepaste Ecopass® bestrating. Dit betekent dat de Aqua/Air unit in de straatlaag kan worden verwerkt zonder dat deze een belemmering vormt voor de functie van de straatlaag. De Aqua/Air unit heeft dankzij zijn slimme ontwerp een dubbele functie: Enerzijds zal de unit zorgen dat het water altijd een weg weet te vinden naar de fundering. Anderzijds zal de Aqua/Air unit zorgen dat er ontluchting plaatsvindt op het moment dat het systeem zich zou gaan vullen vanaf de onderzijde bij het aansluiten van diverse hemelwater afvoeren.

Aqua-air unit

Dankzij de toepassing van de Aqua/Air unit is de waterdoorlatendheid van de constructie gewaarborgd, ook bij extreme neerslag. Op het rooster wordt een waterdoorlatend maar vuil werend vilt aangebracht. Dankzij de aanwezige mogelijkheid om de unit te openen kan het vilt worden gereinigd of worden vervangen voor een nieuwe. De plaats van de Aqua/Air unit in het systeem wordt mede bepaald door de wens van de opdrachtgever en de daarbij behorende engineering. Het is sowieso raadzaam om de unit te plaatsen op de diepste punten van de weg waar plasvorming kan gaan ontstaan.

Trede III – AquaBASE kolk

Dankzij het plaatsen van de speciaal ontwikkelde AquaBASE kolk kunnen we water afvoeren direct naar de fundering. In de kolk wordt het water afgevoerd naar de fundering en fijne vervuiling wordt verzameld. Het fijnere vuil zal bezinken en is middels een kolkenreiniger weg te nemen. De kolken zijn goed te reinigen en in de kolk is een unit geplaatst die het grovere vuil afvangt. Daarmee voorkomen we dat de kolk vervuild raakt. De uitgaande leiding vanaf de kolk is een infiltratieleiding die het water in het systeem laat komen. De kolk wordt leverbaar in een trottoirkolk en in een straatkolk. Indien gewenst kan de verzamelleiding uitkomen in een extra put of aangesloten worden op het bestaande riool. Hiermee wordt een te veel water op straat uitgesloten.

Trede IV – Visuele inspectie

Trede IV komt tot stand door onze betrokkenheid richting de opdrachtgever. Vanuit AquaBASE zal er ten minste tweemaal per jaar een visuele inspectie plaats vinden. Middels deze inspecties houden we de opdrachtgever op de hoogte van de conditie van het AquaBASE systeem. Daarnaast zullen we de bevindingen die we constateren met onze engineers bespreken zodat we eventueel een onderhoudsmaatregel kunnen toepassen.

AquaBASE onderzoek van de voegvulling