Waterbuffering

De systeemvulling die bij AquaBASE wordt toegepast is de EcoBASE A5 8/32 mm van Rotim. Bij het bepalen van de benodigde laagdikte van het systeem wordt rekening gehouden met de plaatselijke omstandigheden, de wensen van de opdrachtgever en de daar uit voortvloeiende engineering. De EcoBASE A5 wordt verdicht aangebracht op de TenCate Accorder® waardoor er een stabiele draagkrachtige fundering ontstaat.

EcoBASE A5 als waterbergende laag

De EcoBASE A5 heeft een weerstand tegen verbrijzeling LA 19. Dit betekent dat de steen een voldoende hardheid heeft om transportbewegingen te kunnen weerstaan en zal ook niet verbrijzelen tijdens verdichting. EcoBASE A5 heeft een open ruimte van 34%, wat de opslagcapaciteit van het systeem bepaalt. Mocht vanuit de engineering blijken dat de systeemvulling hoger dient te zijn dan 40cm, zal er een extra stabiliserende laag worden aangebracht in de vorm van de TenCate Miragrid® GX 40/40.

EcoBASE B3

De EcoBASE B3 2/8mm wordt ingezet als vlijlaag in het systeem en dient als perfecte basis voor de elementenverharding. Net zoals bij de EcoBASE A5 is de EcoBASE B3 zeer goed bestand tegen verbrijzelen waardoor de holle ruimte in de vlijlaag gewaarborgd blijft. De EcoBASE B3 wordt geleverd met een zeer laag stofpercentage waardoor overtollige vervuiling in het systeem wordt voorkomen. Uit onderzoek dat is uitgevoerd blijkt dat de doorlatendheid van de vlijlaag circa 1.800 m/dag bedraagt. Dit is een zeer hoge waarde. In combinatie met het systeem kunnen er zo buien worden gebufferd met een intensiteit van T=100.

EcoBASE B3 als vlijlaag

EcoBASE C1
De voegen die ontstaan dankzij de Ecopass® waterpasserende stenen zijn ongeveer 4mm breed en worden gevuld met EcoBASE C1 1/3mm. Dit gesteente van Rotim is zeer slijtvast en moeilijk te breken. Daardoor treedt er zeer weinig verbrijzeling op tijdens de verwerking van de EcoBASE C1. Dankzij het bijzondere productieproces wordt de EcoBASE C1 geleverd met een zeer laag stofpercentage, hierdoor blijft de waterdoorlatendheid van de voegen op peil. Vervuiling van de voegen ontstaan echter in de praktijk door externe factoren, dit kunnen we niet voorkomen. Dankzij het unieke AquaBASE Tredensysteem blijft de werking van het systeem gegarandeerd.

EcoBASE C1 als voegmateriaal