Doordacht plan

Een goed werkend systeem combineert sterke producteigenschappen met reken- en denkwerk. Tauw geldt internationaal als expert op gebied van waterbeheersing en klimaatadaptatie. Vanuit uw idee of probleemstelling volgt een doordacht plan.

AquaBASE adviseert

Om een project aan de wens van de opdrachtgever te kunnen laten voldoen is maatwerk nodig. Dit maatwerk komt tot stand in de voorbereidende fase in de vorm van een haalbaarheidsonderzoek. Vanuit dit haalbaarheidsonderzoek ontstaat er een advies over het toepassen van een AquaBASE systeem op de beoogde locatie. Onze advisering houdt niet op bij enkel het haalbaarheidsonderzoek maar ook tijdens het aanbrengen van het systeem, de oplevering van het systeem en het gebruik van het systeem blijven onze engineers betrokken. AquaBASE levert dus niet enkel een systeem met kwaliteitsmaterialen, maar staat opdrachtgevers bij in woord en daad. Ieder project is uniek in zijn omvang en locatie, elk geadviseerd AquaBASE zal daarom tot stand komen vanuit maatwerk. Dit maatwerk zorgt ervoor dat er diverse onderdelen kunnen worden aangepast of toegevoegd.

  • De benodigde capaciteit van de systeemvulling EcoBASE A5
  • Het wel of niet toepassen van extra stabiliserende lagen middels de TenCate Miragrid® GX 40/40
  • Het toepassen van de benodigde treden vanuit het AquaBASE Tredensysteem

onderzoek-naar-de-voegen

AquaBASE onderzoekt

Om de door ons zelf hoog gelegde lat te kunnen halen dienen we diverse onderzoeken te doen en kunnen er diverse onderzoeken gedaan worden. De onderzoeken die we dienen te doen zijn noodzakelijk voor het haalbaarheidsonderzoek. De proeven die gedaan kunnen worden zijn ter controle van het systeem, en kunnen op verzoek van de opdrachtgever worden uitgevoerd. Om de haalbaarheid van het systeem te toetsen zijn er een aantal zaken van belang, denk hierbij aan: bepalen stand aanwezig grondwater, doorlatendheidsmetingen van de ondergrond en daaruit bepalen van de K-waarde. Dit gebeurt middels specialistisch veldwerk en de daarvoor ingerichte apparatuur. De data die hieruit naar voren komt gecombineerd met de wens van de opdrachtgever bepaalt of er een AquaBASE systeem kan worden toegepast. Dit alles wordt verwerkt in een rapport waarin ook gelijk de dimensionering van de AquaBASE wordt berekend.

 

begeleiding-en-advies testen-van-het-systeem

Dankzij onze specialistische partner Tauw weten we dus waar we aan toe zijn: we weten de voorwaarden rondom het AquaBASE systeem, we weten wat de benodigde funderingshoogte zal moeten zijn bij diverse bui intensiteiten (T=10 & T=100) en waar het Tredesysteem gewenst is. Daarnaast, vanwege het feit de ingenieurs van Tauw toch op locatie zijn, kunnen we diverse extra aanvullende en benodigde onderzoeken uitvoeren.

  • Onderzoeken vrijkomende verhardingsmaterialen
  • Onderzoeken bodem kwaliteit
  • Onderzoeken kwaliteit grondwater
  • Directievoering

In goed overleg kunnen we dus alle voor het project benodigde onderzoek voor u verzorgen.

 

AquaBASE informeert

Omdat AquaBASE geen losse materialen levert, maar een compleet systeem, lichten we graag onze filosofie verder toe. Dit kan met onze 30-minuten-presentatie. Kort en bondig leggen wij de voordelen uit en passeren de individuele componenten de revue. Desgewenst kan na de presentatie de situatie in uw project bekeken worden. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende 30-minuten-presentatie.